BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Sukces z podatku (2005-12-07)Wyróżnienie przyznane w 2005 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy Fundacji Batorego za efektywność zbierania 1% podatku oraz przejrzysty model działalności charytatywnej.Inne aktualności: