BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Anioły Azylu > Jak zostać Psim Aniołem

Oferta dla darczyńców

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9
Rachunek bankowy:  03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
jak wpłacić?

Darowizny wpłacane na ten rachunek, to jedyna podstawa ciągłego działania Fundacji:

  • prowadzenia Azylu pod Psim Aniołem Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie- Falenicy
  • doraźnej pomocy zwierzętom poza azylem (głównie leczenie przygarniętych bezdomnych zwierząt, pomoc kotom miejskim, sterylizacje),
  • pomocy organizacyjnej i finansowej licznym opiekunom bezdomnych zwierząt,
  • prowadzenia działań edukacyjnych (imprezy, konkursy dla młodzieży),
  • wdrażania nowych pomysłów na pomoc zwierzętom.

Nasz program pomocy zakładom opieki charytatywnej nad zwierzętami umożliwia wspieranie działań innych podmiotów, niosących pomoc bezdomnym zwierzętom. Na przekazie na nasz rachunek darczyńcy mogą dokonać adnotacji, którego partnera Fundacja powinna wspomóc.

"Ratujmy razem" to pomoc w Fundacji w przypadkach – gdy ktoś nie mógł przejść obojętnie obok skrzywdzonego zwierzęcia i podjął się bardzo kosztownej opieki. Darczyńca może wesprzeć każdy taki przypadek.

"Partnerzy Fundacji" to konkretne osoby sprawujące charytatywną opiekę nad zwierzętami, wspierane zbieranymi przez Fundację środkami.

 

Wybierz jedną z poniższych metod płatności?

1. Wydrukuj tradycyjny blankiet wpłaty (jeśli chcesz dokonać adnotacji)

2. Wypełnij on-line i od razu wydrukuj gotowy blankiet z portalu NGO.PL

płatność za pośrednictwem DotPay 3. Dokonaj wpłaty drogą elektroniczną (system generuje potwierdzenie potrzebne w przypadku odpisu 1% podatku dochodowego).
Wpłacam

Sprawy podatkowe

  1. Dowody wpłat na rachunek bankowy Fundacji mogą posłużyć do pomniejszenia dochodu do opodatkowania (maksymalnie o 6% - osoby fizyczne, o 10% - osoby prawne). Jest to ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego. Podatnik korzysta z ulgi podatkowej za to, że wsparł nas swoimi pieniędzmi.
  2. Tak zwany "jeden procent podatku" na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2007 r. będzie rozliczany inaczej niż dotąd. Podatnik nie będzie najpierw sam wpłacał na konto organizacji, by potem odliczyć swe wpłaty w deklaracji podatkowej, lecz na odwrót: wpłacając należny podatek wskaże w deklaracji organizację, której urząd podatkowy przekaże kwotę nie większą niż jeden procent jego podatku.

Zdaje się, że będzie prościej i łatwiej, ale należy pamiętać, że datków przekazywanych nam w ciągu 2007 roku nie można będzie potem "odliczyć" jako 1% podatku - jak to było dotąd. (A my będziemy namawiać do takich datków tym bardziej, że wpływy z "1%" dotrą do nas wiele miesięcy później...).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html
Wybierz: www.pozytek.gov.pl >> Organizacje pozarządowe >> Organizacje Pożytku... >> 1% podatku na rzecz...

 

Dane Fundacji

Statut Fundacji [PDF 153 KB]
Nr KRS: 0000098734
REGON: 017517276
NIP: 951-20-45-571
Rachunek bankowy:
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Siedziba: ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Zobacz dane o Fundacji w bazie NGO
Zobacz sprawozdania w rządowej bazie OPP