BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Blankiet wpłaty dotacji

pobierz blankiet wpłaty [PDF]

Należy zwrócić uwagę, że dla celów odpisu 1% podatku lub ulgi podatkowej, w rubryce tytułem powinno się znaleźć słowo dotacja lub darowizna.

Ponadto, w przypadku wpłaty na nasz program wspierania zakładów opieki charytatywnej, należy w tym samym polu wskazać odbiorcę naszej pomocy, np.: Fundacja CANIS.

Dla uczestniczenia w akcji pomocy "Ratujmy razem", należy wpisać hasło aktualnej zbiórki, np.: Lena.

Byśmy mogli wspierać " Partnera Fundacji", należy wpisać jego nazwisko, np.: Renata Jarosińska.

Wpłaty bez szczególnego hasła, traktowane są jako dotacja na nasz Azyl w Falenicy i ogólną działalność Fundacji. Wyrażenie woli ze strony darczyńcy co do użycia jego wpłaty nie jest formalnie wiążące dla Fundacji.