BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Fundacja

O Fundacji

Misja

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem to organizacja utrzymywana z datków tysięcy osób z całego kraju. Leczy i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic. Prowadzi Azyl Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy. Zbiera i publikuje informacje o traktowaniu bezdomnych zwierząt w Polsce. Promuje przejrzysty, charytatywny model rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt, zgodny z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt Domowych.

Dane Fundacji

Statut Fundacji [PDF 153 KB]
Nr KRS: 0000098734
REGON: 017517276
NIP: 951-20-45-571
Rachunek bankowy:
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Siedziba: ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Zobacz dane o Fundacji w bazie NGO

Fundacja została założona w Warszawie, dn. 10 lutego 2002 r. przez następujące osoby: Ewa Braun, Agnieszka Brzezińska, Michalina Markowska, Urszula Pluta, Tadeusz Wypych.

Zarząd Fundacji:

Agnieszka Brzezińska – prezes

Mariusz Tauber- członek zarządu


Rada Fundacji:   

Dominika Burakiewicz- przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Braun

Jadwiga Kobus 


 


NAGRODY DLA FUNDACJI

  Wyróżnienie przyznane w 2005 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy Fundacji Batorego "za efektywność zbierania 1% podatku oraz przejrzysty model działalności charytatywnej".

W grudniu 2007 roku czytelnicy Gazety Wyborczej nominowali Fundację do nagrody Stołek 2007 "za szczególnie pożyteczną działalność dla mieszkańców Warszawy".

  W czerwcu 2008 roku Agnieszka Brzezińska - założycielka Azylu pod Psim Aniołem - została laureatem nagrody Serce dla Zwierząt "za poświęcenie życia na ratowanie zwierząt" .

 


 

 Fundacja realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta st. Warszawy w zakresie ochrony zwierząt w 2022 r. pod nazwą „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i/ lub kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”.Państwowym organem nadzoru nad Fundacją jest Minister Środowiska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego.

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem ma od sierpnia 2004 status organizacji pożytku publicznego.
(zaświadczenie PDF 445 KB) (Sygn. akt: XX NS-Rej.KRS/16742/04/238)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.