BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Sprawozdanie za 2002 rok

Fundacja powstała 10 lutego 2002, zarejestrowana została 28 marca 2002.

W 2002 roku nie prowadziliśmy ewidencji psów w Azylu, przeciętnie było ich pięćdziesiąt.

 

Przychody Fundacji:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 34.038
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wydatki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
azyl: 17.365
- karma i leczenie 3.924
- pozostałe koszty 4.451
- inwestycje 8.990
promocja, edukacja 5.709
koszty własne Fundacji 402
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki 23.476

Pozostałe koszty Azylu, poza karmą dla zwierząt i usługami weterynaryjnymi, obejmowały opłaty za prąd, telefon i wywóz śmieci.

Inwestycje obejmowały: porządkowanie terenu, wycinka chaszczy, konserwacja zieleni, zakup i budowa ogrodzenia wraz z bramą, bieżące naprawy kojców i bud, założenie telefonu.

Promocja i edukacja to ulotki, ozdobne dyplomy, koszulki, itp. materiały potrzebne do organizacji konkursów i spotkań w szkołach a także opłaty za serwer WWW.

Koszty własne Fundacji to opłaty bankowe i skarbowe.

Niektóre dary rzeczowe, które szczególnie nam pomogły:

  • samochód dla Azylu (stary Fiat Uno w bardzo dobrym stanie i bardzo funkcjonalny),
  • przygotowanie i druk broszurek (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej),
  • otrzymaliśmy sporo żywności dla zwierząt.

Urząd Dzielnicy Wawer świadczył dla Azylu pomoc rzeczową w postaci suchej karmy i puli usług weterynaryjnych w lecznicy "Vika".


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.