BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Sprawozdanie za 2003 rok

Psy w azylu w 2003 roku:

  stan pocz.| nowe | śmierć | adopcja | stan końc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
58 91 3 92 54
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przychody Fundacji:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 102.301
dotacja z Urzędu Miasta 40.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody: 142.301

Wydatki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
azyl: 123.484
- karma 26.951
- usługi wet. 24.933
- inne koszty bież. 20.427
- remonty 8.859
- inwestycje 42.314
promocja, edukacja 8.075
koszty własne Fundacji 6.580
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki 138.139

Pozostałe koszty Azylu, poza karmą dla zwierząt i usługami weterynaryjnymi, obejmowały:

 • opłaty za prąd, telefon, wywóz śmieci,
 • wyposażenie: smycze obroże, miski, klatki, garnki, wózki, taczki i inne narzędzia,
 • środki czystości,
 • transport zwierząt (paliwo, przegląd samochodu),

Remonty obejmowały: remont piwnicy wraz z węzłem wodno-kanalizacyjnym, adaptacja dwóch kontenerów mieszkalnych, liczne bieżące naprawy na terenie całego schroniska oraz porządkowanie terenu.

Inwestycje obejmowały:

 • wybudowanie stałych boksów dla psów (4 x 60 m2),
 • wybudowanie wybiegu dla kotów (50 m2),
 • wybudowanie pomieszczenia na ambulatorium i biuro w miejscu rozebranego garażu (20 m2),
 • rozgrodzenia wenątrz schroniska, furtki, płyty pod przenośne boksy,
 • wybudowanie nowego dołu szambowego.

Promocja i edukacja to blankiety wpłat, ulotki, ozdobne dyplomy i podziękowania, kartki świąteczne, nagrody książkowe dla wolontariuszy, materiały potrzebne do organizacji konkursów a także opłaty za serwer WWW.

Koszty własne Fundacji to prowadzenie księgowości oraz opłaty bankowe i skarbowe.

Dotacja dla Fundacji od Urzędu Miasta na rok 2003 przekazana została nam 17 listopada, z warunkiem wydatkowania jej do końca roku, i to wyłącznie na utrzymanie zwierząt. Nie pozostało nam nic innego, jak wykupić na zapas karmę i pulę usług weterynaryjnych, które w większości wykorzystane zostały w 2004 roku.

Niektóre dary rzeczowe, które szczególnie nam pomogły:

 • Metro Warszawskie podarowało nam dwa kontenery mieszkalne (obecnie magazyn, kuchnia i zaplecze),
 • Firma Sokółka podarowała nam duże, ładne okna do ambulatorium,
 • Sp-nia handlowa Fala podarowała nam glazurę i armaturę hydrauliczną (piwnica, ambulatorium),

Urząd Dzielnicy Wawer zakupił leki, usługi weterynaryjne, budy i przenośne boksy metalowe o łącznej wartości 60.000 zł., pomagał w pracach ziemnych. Są też indywidualni darczyńcy pomagający Agnieszce bez pośrednictwa Fundacji.


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.