BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Skrót sprawozdania za 2007 rok

Psy w azylu w 2007 roku:
    stan pocz.| nowe | śmierć | adopcja | stan końc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
131 94 2 105 120
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przychody:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 1.043.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody: 1.043.000

Koszty:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
prowadzenie azylu w Falenicy: 475.000
w tym: - płace brutto 216.000
- karma 151.000
- materiały i wyposażenie 43.000
- usługi: prąd, gaz, śmieci 21.000
- telefony 32.000
- transport 6.000
- pozostałe 6.000
usługi wet. - leczenie i sterylizacja 298.000
opieka poza azylem (bez leczenia) 40.000
promocja, edukacja 9.000
pomoc innym podmiotom 15.000
koszty administracyjne Fundacji 155.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem koszty: 992.000

W 2007 roku ponad 60% przychodów Fundacji (ok. 654.000 zł) związane było z odpisami 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego.

Wzrosły koszty działania azylu jak i wskaźnik adoptowanych zwierząt. W 2007 roku wyniósł ponad 100%.

Najwięcej, bo 57% wszystkich pieniędzy, wydaliśmy na leczenie i sterylizację, karmę oraz lekarstwa. Leczyliśmy zwierzęta "własne" i wspieraliśmy licznych opiekunów bezdomnych zwierząt.

Zapewnialiśmy opiekę bezdomnym zwierzętom poza naszym azylem w różnych formach: dokarmiania, hotelowania, opieki po leczeniu, pomocy opiekunom, różnych interwencji.

Biuro Ochrony Zwierząt przygotowało raport "Hycel 2005" na temat traktowania bezdomnych zwierząt przez gminy (opublikowany w styczniu 2007) i uczestniczyło w szeregu postępowań administracyjnych i karnych.

Nasze starania zostały docenione przez opinię publiczną - w grudniu czytelnicy Gazety Wyborczej nominowali Fundację do nagrody Stołek 2007 "za szczególnie pożyteczną działalność dla mieszkańców Warszawy". A Agnieszka Brzezińska,"za poświęcenie życia na ratowanie zwierząt" została nominowana do nagrody Serce dla Zwierząt.

W 2007 r. po raz drugi wspieraliśmy pokrewne nam inicjatywy opieki nad zwierzętami w formie zbiórek celowych. Około 4% darowanych nam pieniędzy darczyńcy przeznaczali na wsparcie innych podmiotów lub konkretny cel.

Koszty administracyjne Fundacji to płace, księgowość, opłaty sądowe, koszty biurowe, telefony, Internet i inne. Stanowiły około 30% wydatków.

W 2007 r. koszty działania Fundacji były niższe od przychodów, co oznacza wypracowanie przez Fundację zysku.

(wszystkie liczby zaokrąglone do pełnych tysięcy)


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.