BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Fundacja > Wolontariat

Zapraszamy do Bractwa Psiego Anioła

W sprawie wolontariatu proszę kontaktować się z koordynatorką wolontariatu  

e-mail: wolontariat.psianiol@gmail.com

Tel. 509-117-723

 


ZAŚWIADCZENIE O WOLONTARIACIE 

Aby otrzymać zaświadczenie o wolontariacie trzeba być CZYNNYM wolontariuszem przez minimum 6 miesięcy. W tym okresie trzeba wypracować minimum 60 godzin zapisywanych w 'dzienniczku'. 
Działanie Fundacji i Azylu opierają się z jednej strony na darowiznach, a z drugiej na bezpłatnej pracy ludzi, którym zależy na losie zwierząt. Współpracowników pozyskujemy głównie z powodu konkretnego zwierzęcia, obok którego ktoś nie mógł przejść obojętnie i któremu możemy razem próbować pomóc.

Wolontariusz to według słownika ochotnik albo społecznik. W praktyce oznacza to, że wolny czas zamiast na zabawę i własne przyjemności poświęcany jest potrzebującym stworzeniom.

Praca w Fundacji nie jest łatwa. Zwierzęta, które trafiają pod naszą opiekę, czasem są chore, przestraszone, smutne, czasem agresywne wskutek doznanej od ludzi krzywdy. Nieraz dopiero w Azylu uczą się zaufania i dobrego kontaktu z człowiekiem. Do każdego z nich trzeba trafić, nauczyć dobrych manier, przygotować do adopcji. Kryją się za tym długie godziny trudu wolontariuszy – karmienia, zabiegów pielęgnacyjnych, spacerów, szkolenia…

Trzeba mieć dużo odporności fizycznej i psychicznej, żeby temu podołać. Jednak ci, którzy tu przychodzą, za nic w świecie nie oddaliby tych godzin, podczas których przywracają zwierzętom wiarę w ludzi. Mówią, że zapał i siłę czerpią z roześmianych pysków i merdających ogonów. Jednak wolontariat to nie tylko przyjeżdżanie do schroniska i zajmowanie się zwierzętami.

Oprócz pracy ze zwierzętami w schronisku to również:
 • Organizacja i udział w imprezach - festyny, zbiórki
 • Promocja Fundacji - materiały (projektowanie, pozyskiwanie, kontakt z różnymi firmami i organizacjami)
 • Działalność w Internecie - ogłaszanie zwierząt na serwisach www (Facebook, Allegro etc.)
 • Fotografia - robienie zdjęć zwierzętom
 • Współpraca z innymi organizacjami
 • Pisanie tekstów - opis zwierząt i ich historii, teksty do gazet i stron www
 • i wiele innych!

Co jest potrzebne, żeby zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy kto:
 • kocha zwierzęta
 • pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w wizytach w schronisku ze swoimi rodzicami lub opiekunami.
 • jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt
 • wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: wolontariat.psianiol@gmail.com
 • zapozna się z zasadami wolontariatu
 • zapozna się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obowiązującymi podczas świadczenia usług wolontariatu
 • podpisze z Fundacją umowę o świadczeniu usług wolontariackich W tym miejscu można pobrać wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej.

 

Pierwszym krokiem jest obecność na umówionym spotkaniu dla nowych wolontariuszy następnie podpisanie umowy wolontariackiej, ostatnim krokiem aby zostać wolontariuszem jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres wolontariat.psianiol@gmail.com.


Formularz zgłoszeniowy [ pobierz ]

Zasady wolontariatu Fundacji Azylu pod Psim Aniołem [ czytaj ]

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wolontariusza [ czytaj ]

Umowa z wolontariuszem pełnoletnim [ zobacz ]

Umowa z wolontariuszem niepełnoletnim [ zobacz ]

Karta wypadku [ zobacz ]