BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Pokój prasowy > Dla prasy

Informacja dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszej Fundacji

oraz treścią listu intencyjnego:

 

List intencyjny

W związku z koniecznością zmiany siedziby schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Fundację Azylu pod Psim Aniołem usytuowanego obecnie w Falenicy dzielnica Wawer, pan Burmistrz Dzielnicy Bielany zobowiązuje się użyczyć Fundacji teren pod budowę nowego schroniska tj. działkę gruntu nr 15/7 zlokalizowaną przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.
Fundacja realizując swoje zadania statutowe, w ciągu swojego istnienia uratowała i przekazała do nowych domów tysiące zwierząt oraz na bieżąco pomaga rozwiązywać problem ich bezdomności na terenie Warszawy, a także poza jej granicami.
Działania te są dokonywane m.in. we współpracy ze Strażą Miejską, władzami dzielnicy Wawer i m. st. Warszawy w formie pomocy rzeczowej, a także dotacji finansowych.
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem należy do najbardziej rozpoznawalnych organizacji prozwierzęcych. Cieszy się dużą sympatią i zaufaniem społeczeństwa (w 2008 roku Agnieszka Brzezińska, prezes fundacji, została wybrana przez czytelników miesięcznika „Mój Pies” laureatką prestiżowej nagrody „Serce dla Zwierząt” oraz otrzymała list gratulacyjny od Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej). Dzięki rozwiniętej akcji adopcyjnej i zaangażowaniu wolontariuszy organizacja ta notuje jeden z najwyższych odsetków adopcji w Polsce, a jej zwierzęta objęte są profilaktyką sterylizacyjną. Azyl współpracuje ze specjalistami-behawiorystami, dając szansę na adopcję psom po ciężkich przejściach, z zakłóconą równowagą psychiczno-emocjonalną.
Działalność Fundacji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego ma charakter charytatywny i ukierunkowana jest wyłącznie na dobro zwierząt.
Urząd m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Bielany, jako jednostka udostępniająca teren pod budowę schroniska, popierają działania Fundacji w zakresie niesienia pomocy zwierzętom.      
Władze Miasta wspierają przedsięwzięcia, jakie podejmuje Fundacja dążąc do zmiany siedziby schroniska dla zwierząt.
Strony zgodnie oświadczają, iż mając na uwadze szanse, jakie niesie za sobą możliwość uzyskania unijnych dotacji na wsparcie realizacji projektu budowy schroniska dla zwierząt deklarują gotowość wzajemnej współpracy, sprzyjającej podejmowaniu aktywnych działań na rzecz :
1.    budowy nowego schroniska dla zwierząt, zlokalizowanego na działce użyczonej przez Burmistrza Dzielnicy Bielany, aby zapewnić bezpieczne i należyte warunki w nowej siedzibie schroniska, zgodnie z normami unijnymi oraz wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa .
2.    poprawy bezpieczeństwa, leczenia i przygotowania do adopcji porzuconych i skrzywdzonych psów i kotów, znajdujących się w schronisku.
Wzajemna współpraca ma na celu wzmocnienie wspólnych przedsięwzięć poprzez:
1.    wspólne działania podejmowane na rzecz budowy schroniska dla zwierząt,
2.    podjęcie działań przez Burmistrza Dzielnicy Bielany zmierzających do przekazania Fundacji Azyl Pod Psim Aniołem w użyczenie gruntu na okres minimum 30 lat, który zostanie wykorzystany pod budowę nowego schroniska,
3.    podejmowanie się zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
W związku z powyższym Strony określą własne obszary działalności oraz zakres współpracy w odniesieniu do w/w działań.
Strony będą aktywnie włączać się w inicjatywy mające na celu wspólne przedsięwzięcie. Strony zobowiązują się do przedstawienia niezwłocznie swojej oferty współpracy.